Hitta tjänsteleverantörer & hantverkare, gratis   -> 
Jubileumsutställning 20år


Myntklubbens affisch som spreds 3-4 veckor innan utställningen. Den visade ett komprimerat urval av olika utställningsföremål
Myntklubbens affisch som spreds 3-4 veckor innan utställningen. Den visade ett komprimerat urval av olika utställningsföremål

Ett av de utställda objekten, åtsidan av Johan III´s 4 mark klipping från 1569.
Ett av de utställda objekten,
åtsidan av Johan III´s 4 mark klipping från 1569.

Nola myntklubbs jubileumsutställning visades 24 sep-13 okt 2002 i Örnsköldsviks museums lokaler

En myntutställning med anledning av föreningens 20-årsfirande. Förberedelsearbetet på gick i smågrupper under hela våren och sommare. Under de tre utställningsveckorna fanns medlemmar alltid närvarande och kunde ge besökarna information om utställningsföremålen.

Mynt och sedlar från medlemmarnas egna samligar visades i ett tiotal montrar. Montrarna kompletterades med skärmar innehållande förklarande text, kartor och uppförstorade bilder av objekten.
Utställningsmaterialet omfattade tidsmässigt hela mynthistorien "från Krösus till Euro". Målsättningen var att mer pedagogiskt kunna visa hur de olika objekten anknöt till respektive epok och regents historia.

          

Bilden visar en av utställningens 8 montrar. I denna fanns bland annat mynt från varje regent från nya tiden representerade.

Många museibesökare var "ute i annat ärende" men bjöds in till vår utställning. De stannad länge och visade engagemang och uppskattning.

 

Genomsnittet låg på ett 30-tal besökare per eftermiddag vilket gjorde att medlemmarna kunde erbjuda ordentliga guidningar av utställningen. Såväl besökare som massmedia visade stort intresse och uppskattade föreningens initiativ. Många lovord gavs.

En serie plåtmynt i olika valörer väckte givetvis stor uppmärksamhet både hos vuxna och barn. I varje monter fanns förklarande texter.

 

Närliggande föreningar var inbjudna och på avslutningsdagen hölls en kvalitetsauktion med ca 250 utrop. Se förövrigt artikel i SNT 6.2002.Här förbereder några i styrelsen den avslutande auktionen.