Tanken med detta forum är att dela med sig av sina bästa mönster och att hämta inspiration till näst..   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


GRANNSAMVERKANMaila frågor eller anmäl intresse till lokalpolisen i Järfällalpo-jarfalla.kansli@polisen.se

Maila frågor eller anmäl intresse till lokalpolisen i Järfälla


Så här går det till:

När ni bildat er en uppfattning om vad Grannsamverkan är och hur det går till, bestämmer ni i styrelsen i föreningen/samfälligheten om att medverka i Grannsamverkan mot brott.

Ta kontakt med Lokalpolisen och meddela ert intresse.

Utse en kontaktperson. Denne ska ha tillgång till mail för att kunna ta emot information från polisen.

Informera de boende i området beslutet om att medverka och vad Grannsamverkan är. Bestäm hur ni ska informera de boende den framtida kommande informationen. Det vanligaste sättet är att skapa en mailgrupp och bara vidarebefordra mailen till gruppen.

Lämna in underlaget till polisen eller kommunen:

 Kontaktpersonen/personerna skall lämna sitt medgivande enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) att ingå i polisens och kommunens register för Grannsamverkan mot brott. På denna blankett står det hur uppgifterna behandlas. 

Polisen skickar information till kontaktperson nr 1, som ansvarar för distributionen. Den andre kontaktperson står som "reserv" vid frånfälle.

Områdesblanketten, med information om området, antal hushåll och vägnamn i området ska sändas till Lokalpolisen. Antingen via brev, fax eller inlämnas till  polisstationen eller kommunens kundcenter. Det går även att scanna dokumenten och bifoga dessa i mail till lokalpolisområdet.

När detta är utfört skall området inventeras; hur många Grannsamverkan skyltar behövs det? Hur ser gemensamma ytor ut ur ett brottsförebyggande perspektiv?

Skyltar beställs dagtid av Grannstödsbilen på tel 073-9616530 alternativt av polisen. Skyltar lämnas endast ut till registrerade kontaktpersoner.

Skyltar ska placeras så att de täcker samtliga infartsvägar till området, inklusive gång/cykelvägar. Skyltarna placeras högt så att inte vandaler frestas att göra åverkan på dom. Skyltar får inte placeras så att de utgör en säkerhetsrisk i trafikhänseende. Det finns även dekaler i olika storlekar som lämpar sig för flerfamiljshus.

Det åligger kontaktpersonen att ha kontinuerlig kontroll över att skyltarna är hela, lättavlästa och rena. En gammal, solblekt eller trasig/klottrad skylt ger motsatta budskapet!

Frågor besvaras av polisens kontakt albin.naverberg@polisen.se

 Alternativt Trygghetsamordnaren via mail bjorn.svensson@upplands-bro.se


Här kan du ladda ner vägledning för kontaktpersoner för Grannsamverkan


Lycka till!