Här kan du rita och klottra online   -> 
STRÖMSTAD SKÄRGÅRD


--Strömstad--

SÄL

I vattnen runt Kosteröarna finner man stora kolonier av knubbsäl, framför allt söder om Kosteröarna och runt Ursholmarna. Det livskraftiga beståndet av knubbsäl och den unika kustfågelfaunan är faktorer som bidragit till planerna kring Kosterhavets nationalpark.

Kosterhavets nationalpark skulle bli unik bland svenska nationalparker. Det blir den första marina nationalparken.

Artrikedomen i området saknar motsvarighet - här finns 6000 havslevande arter och 1000 landlevande arter.

Kustfågelfaunan innehåller flera Atlantarter, som tex Stormfågel. 

 

FISK

De viktigaste kommersiella fiskarterna i Skagerrak är sill, skarpsill, torsk, makrill, kolja, vitling, gråsej samt olika plattfiskar.

Makrillen fångas med säkerhet på vår och försommar under sin lekvandring in mot kusten. Rekordmakrillen på 3475g fångades 1997.

Faunan och floran i Skagerrak har ungefär samma uppbyggnad och artrikedom som den i Nordsjön. Jämfört med det bräckta Östersjön är antalet stort. Drygt 130 fiskarter har påträffats utanför Bohuskusten.

Man kan säga att Skagerrak är det enda av de svenska havsområdena som korrekt kan kallas för hav. Inga fysikaliska hinder för strömmar och vattenomsättning finns, och vattnet har en salthalt på ca 35 promille, vilket motsvarar salthalten i öppna Atlanten.