Hitta tjänsteleverantörer & hantverkare, gratis   -> 
Köpa/sälja mynt

Klubben är alltid intresserad av att köpa in större och mindre myntsamlingar som sedan auktioneras ut till medlemarna på föreningens möten.

Finns intresse att sälja något till klubben kontakta då någon i auktionsgruppen: 

Auktionsansvariga:

Lars Söderholm      Mobil: 070-536 65 59            Stefan Bergström    Mobil: 070-659 18 17    email:famsoderholm@telia.com                    email:stefan.bergstrom@live.se

Övriga kontaktpersoner:

Bertil Åkesson           Tel: 0660-732 14                 
email: 066073214@email.com

Allternativt kontaktar ni någon annan i styrelsen eller skickar ett mail till klubbens
egen adress, se styrelse fliken.