Rimlexikon för alla rim   -> 
Medlemskap

Nya medlemmar är alltid välkomna. Kom oanmäld på ett av mötena eller ta kontakt med någon av styrelsemedlemmarna i förväg.


Avgiften är 150:- /år, årsmötesmiddag ingår.
Betalas till bankgironummer 706-7309 
(OBS plusgironumret har upphört)

Subventionerat fika 20:- /möte. 
Betalas på plats kontant eller Swish 123 145 0097


Övrig information   

  • Vi träffas denna höst på Café UH
  • Klubblokalen finns till vårt förfogande från kl 18.00
  • Månadsmötena börjar kl 19.00     (20:e aug ändrad start på mötet till 17.45)
  • Mynttillbehör säljs vid våra träffar

 

OBS! Meddela kassören/sekreteraren din aktuella emailaddress om sådan finnes samt om du byter adress eller telefonnummer             

                                                                        

kontakt:        nolamyntklubb@live.se