Hitta tjänsteleverantörer & hantverkare, gratis   -> 
Lokalmynt / Minnesmedaljer


Arena mynt åtsida

Arena mynt åtsida


Arena mynt frånsida

Arena mynt frånsida


Mynt HK bron, åtsida

Mynt HK bron, åtsida


Mynt Ö-vik 100 år, åtsida
Mynt Ö-vik 100 år, åtsida

Nola Myntklubb, Örnsköldsvik har vid tre tillfällen utgivit lokala minnesmedaljer. Första gången när Örnskölsdsviks stad firade 100 år (1994) och andra gången när Höga Kustenbron invigdes 1997. Nu senast har föreningen utgivit en minnesmedalj i samband med att Swedbank arena stod färdig och invigdes den 24 augusti 2006.

 

Swedbank Arena 2006

Minnesmedaljen har ritats av konstnären Arne Söderström och har tillverkats av Svenska Medalj AB. Åtsidan visar motivet Swedbank Arena med texten SWEDBANK ARENA 2006 upptill och texten för valörsiffrorna nedtill. Frånsidan visar en fiskare i sin båt som styr med fulla segel vid Framnäskajen, platsen för Arenans placering. Infälld i seglet finns Örnsköldsviks kommunvapen. I övre fältet löper texten ÖRNSKÖLDSVIK och i nedre fältet texten NOLA MYNTKLUBB.

Minnesmedaljen har utgivits i metallerna silver och brons i begränsad upplaga och kostar 250 kr respektive 100 kr. En mindre upplaga av medaljen från 2006 finns fortfarande till föräljning genom klubben. Beställning kan göras via Bertil Åkesson (0660-732 14) eller Stefan Bergström (0660-22 18 17)


Höga Kusten Bron öppnas 1997

Myntmedaljen har ritats av konstnären Gunnar Erkner och tillverkats av Svenska Medalj AB. Åtsidan återger bild av Höga Kusten bron med omgivande text; HÖGA KUSTEN BRON, ÅNGERMANLAND. Frånsidan visar upptill landskapsvapnet för Ångermanland, i mitten text med uppgifter om brobygget, nedtill uppgifter om valör och utgivare.

Lokalmyntet utgavs i metallerna guld, silver och brons. De kostar 2500 kr, 150 kr, respektive 40 kr. En mindre upplaga av lokalmyntet/minnesmedaljen från 1997 finns fortfarande till salu i valörerna 40 kr (brons) och 150 kr (silver).


Örnsköldsviks stad fyller 100 år, 1994

Myntmedaljen har ritats av konstnären Bo Westberg-Gren och tillverkats av Svenska Medalj AB. Åtsidan återger motivet Paradiskullen och Arken i centrala Örnsköldsvik med texten ÖRNSKÖLDSVIK upptill och texten 100 ÅR nedtill. Frånsidan visar Örnsköldsviks kommunvapen; den flygande Örnen, med årtalen 1894-1994 upptill och valörsiffran nedtill. Allt omgivet av texten *ÖRNSKÖLDSVIKS LOKALMYNT* och *NOLA MYNTKLUBB*

Lokalmyntet utgavs i metallerna guld, silver och brons, med maxupplagorna 20, 600, respektive 5000. De kostade 1500 kr, 150 kr, respektive 30 kr. Lokalmyntet/myntmedaljen från 1994 är slutsåld i alla valörer.