Hitta tjänsteleverantörer & hantverkare, gratis   -> 
Styrelsen

Ordförande

Stefan Bergström                                070-659 18 17
                                                            stefan.bergstrom@live.se

Sekreterare

Björn Vincent                                     070-692 12 69

Kassör

Johny Söderberg                                 070-623 03 44

Ledamot / vice ordförande

Lars Söderholm                                   070-536 65 59    
                                                            famsoderholm@telia.com

Ledamot / vice sekreterare

Sören Persson                                      076-821 33 55

Ledamot / (värderar och köper in samlingar)

Bertil Åkesson                            0660-732 14, 070-600 34 09
                                                          066073214@email.com

Ledamot

Stellan Hägglund                                0660-37 53 13

Auktionsansvariga (värderar och köper in samlingar)

Stefan Bergström                        070-659 18 17
                                                            stefan.bergstrom@live.se

Lars Söderholm                           070-536 65 59    
                                                            famsoderholm@telia.com

Auktionist

Sören Persson                              076-821 33 55

Övriga kontaktpersoner:

Örjan Jonasson                                       070-607 19 01       

                              E-post till klubben nolamyntklubb@live.se