Omvandla WATT till faktisk kostnad per dag/månad/år vid konstant drift.   -> 
KatterMånga kattungar har fötts på gården men allt har ett slut.