Jämför två MySQL tabellers strukturer och skapa SQL för att uppdatera   ->