Kryptera lösenorden till .htpasswd   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Förenings infoInformation till föreningar verksamma i Upplands-Bro kommun


 

Upplands-Bro kommun har i sitt trygghetsprogram åtgärder för att stärka vuxennärvaron på platser som är i behov av ökad social kontroll. Delvis har den organiserade nattvandringen ombesörjt detta, men engagemanget har varierat den senaste tiden. Nattvandringen fram till 2018 har bestått i att skolorna på respektive ort kallat föräldrar och vårdnadshavare till specifika ansvarsdatum i mentorsgrupper/klasser med högst varierat utfall.

För att säkra antal deltagande nattvandrare har kommunen beslutat att, som i andra kommuner, ge ett bidrag till föreningar som kan ställa upp med en resurs till aktuella vandringar.

Ni har nu som förening möjlighet att erhålla ett bidrag till föreningen genom att delta med minst 3 deltagare under tio tillfällen under vårterminen och få ett bidrag till föreningen på 12.000:- alternativt 5 tillfällen och erhålla ett bidrag till föreningen på 5.000:-

Önskemålet är att utbetalad ersättning går till ungdomsverksamhet, om sådan finns.

Detta innebär också en satsning på ungdomsverksamheten, så att den kan utvecklas och i sig skapa ett preventivt utfall, genom att kunna engagera fler ungdomar till ett positivt engagemang och möjliggöra att fler kan involveras i en kreativ och meningsfull sysselsättning i föreningsverksamheten.

Nattvandringarna leds i Bro av vandrarvärdar. I Kungsängen/Brunna informeras vandrarna av fritidgårdspersonal om hur och var vandringen ska genomföras. Det är ett krav att ALLA som deltar i vandringarna läser informationen om syftet med vandringarna noggrant.

Informationen skickas till kontaktpersonen för föreningen som anmält deltagande. Kontaktpersonen ansvarar att informationen delges samtliga som skall delta i vandringen.


Dessa platser är Fritidsgården Hagan vid Hagnässkolan i Brunna, Hagnäsvägen 2,

Fritidsgården Trappan vid Ekhammarskolan på Skolvägen 20 i Kungsängen samt          

Bro Fritidsgård på Blomstervägen i Bro centrum alternativt Vuxna På Gångs lokal i centrum

Man deltar från klockan 20.00 till klockan 23.45, då fritidsgården stänger. 

Vandrarvärd/Fritidsledare möter upp och delar ut jackor och lämnar information om syfte, mål och lokala förutsättningar för aktuellt pass.

Man får inte medta husdjur. Fullständig nykterhet och ålder lägst 20 år.

Genomförandet sker med stiftelsen Nattvandring.nu`s röda jackor och innefattar en försäkring under tiden man vandrar.

I övrigt gäller regelverket och förutsättningarna som stipuleras av stiftelsen nattvandring.nu. För mer information ta del av dessa på www.nattvandring.nu

Fritidsgården ombesörjer uppföljning av åtagandet från varje förening och utbetalning av bidraget sker efter avslutat termin.

Vandringarna bedrivs varje fredag och lördagskväll fram till terminsslut den 22:a december 2018.

Nu har ni chansen att stärka föreningskassan och samtidigt delta i en socialt stimulerande och motionsgivande insats samtidigt som vi stärker tryggheten för alla som verkar och vistas i kommunen.


Välkomna!


 


Anmälningslänk (klickbar länk)

http://www.upplands-bro.se/nyheter-2018/2018-05-04-vill-din-forening-nattvandra-i-host.html

 Frågor?


Föreningsstrateg Susanne Lindqvist på mail susanne.lindqvist@upplands-bro.se


Tel: 08-518 377 40


Trygghetssamordnare Björn Svensson på mail bjorn.svensson@upplands-bro.se


Tel: 08-581 691 14