Kryptera lösenorden till .htpasswd   -> 


NTF HORSES


Terminer & allmän info för ridskolan


Terminer& allmän information för Ridskolan

          Regler för ridskoleplats på NTF Horses


·       Ridskolans verksamhetsår är indelat i två ridterminer, höst och vårtermin. Ridskolan startar i mitten av augusti och slutar i mitten av juni. Ordinarie ridverksamhet pågår även under höst-, sport- och påsklov, dock ej under jullov eller helgdagar.


·       I ridlektionen ingår upp- och avsittning för ryttare.  Vid markarbete och hoppning byggs hinder på lektionstid. Lektionstid för nybörjare/små barn är ca 45 min. De som gör iordning hästarna före och efter lektionerna har längre lektionstid ca 75 min. Det ska kännas bra för alla elever innan avslut, därav ca tid.  Alla elever har teorilektion ca två ggr/termin. Det kan handla om häst- och ridkunskap, hästhantering och säkerhet.


·       Uppsägning av ridplats under tiden augusti – juni skall ske skriftligen. Du bokar dig per kvartal. Väljer du att avbryta din ridning under pågående kvartal måste uppsägning ske senast 1 månad före kvartal termins skiftet. Ingen återbetalning av ridavgiften. Uppsägning av ridplatsen inför nästa termin sker senast 1 månad innan terminsstart. Undantagsfall gäller vid längre tids sjukdom/skada vid uppvisande av läkarintyg.


·       Kallelse till terminsstart skickas inte ut. Information om när ridskolan startar finns anslaget på anläggningen eller på vår hemsida.


·       Ridavgiften betalas efter faktura kvartalsvis. Annat betalningsintervall kan avtalas efter kontakt med ridskolan. Om räkningen inte är betald inom tid som anges på denna kommer vi att sända ut en påminnelse. En påminnelse avgift tillkommer med 60 kr faktura.Du tillåts inte att rida förrän betalning skett. Om betalning trots detta ej sker, får du ett skriftligt meddelande om att platsen är uppsagd med omedelbar verkan.


·       Avbokning av ridlektionen skall ske senast kl. 14:00 mån-fre på sms/samtal tel 076-1059410. Lördagar avbokas lektionen senast kl. 9:00. Viktigt att avboka så att hästar inte tas ut i onödan.


·       Igenridning får ske efter överenskommelse med Jim, dock max 2 ggr per termin. Igenridning gäller endast pågående ridtermin, igenridning får ej tas med till nästkommande ridtermin. Du kan inte byta teorilektion mot ridlektion.


·       Inställd lektion av ridskolan dras av på nästkommande faktura.


·       Alla ridelever har en kollektiv olycksfallsförsäkring.


·       Ryttare skall av säkerhetsskäl ha godkänd hjälm, skor med klack,ett antal hjälmar och säkerhetsvästar finns till utlåning i sadelkammaren.


·       Ur säkerhets- och trivselsynpunkt är det mycket viktigt att alla följer våra stall- och trivselregler. Om någon inte klarar av det, stör, förstör eller liknande, säger vi till. Visa respekt mot både hästar och övriga i stallet. Vistelse i stallet sker på egen risk.


·       Elever som rider lektion har möjlighet att bli skötare på någon av ridskolans hästar. Då är man här 1 dag extra i veckan, för mer information kontakta Jim.


·       Information om det som händer på NTF Horses, både för ridgrupper och övriga , hittar du på anslagstavlorna på anläggningen och på vår hemsida. http://www.ntfhorses.infoom.se