Bilder till hemsida, blogg, twitter, wp mm   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Områdespolis

    Poliser på gatan - inte inne på kontoren


Järfälla Lokalpolisområde har anställt sex områdespoliser och en gruppchef.

De kommer att vara verksamma i bägge kommunerna och arbeta företrädesvis synligt i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande syfte i samverkan med övriga lokalsamhället.

Områdespolisen kan nås på mail:

omradespoliser-lpojarfalla.stockholm@polisen.se