Kryptera lösenorden till .htpasswd   -> 


 Samverkan Upplands-Bro


Intresseanmälan


Saknar Ni Grannsamverkan i Ert bostadsområde?

Ett fungerande Grannsamverkan mot brott engagemang sänker brottsligheten och ökar tryggheten i bostadsområden, genom att de boende själva vidtar brottsförebyggande åtgärder och engagerar sig för sina grannars trygghet.

Varje enskilt hushåll informeras kontinuerligt via en kontaktperson, som förmedlar information från den lokala polisen angående brott i det egna området och i närområdet.

De boende hjälps åt att se över grannars hem och reagerar på misstänksamma individer och företeelser.

 Kontakta Lokalpolisen i Järfälla för mer information om hur det går till.

Grannsamverkan är kostnadsfritt!

 

Mer att läsa om effekterna av Grannsamverkan från Brå:s hemsida.

........................................................................................................

Text Från Brå:s hemsida:

Minskar brott och ökar tryggheten

Grannsamverkan har, enligt en undersökning som Brå tagit fram, visat sig kunna minska brottsligheten med i genomsnitt 16 eller 26 procent, beroende på vilken mätmetod man väljer. En väl genomförd grannsamverkan kan minska en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet — inbrott, bilbrott, skadegörelse och även vissa brott mot person. I många fall leder arbetet med grannsamverkan också till en starkare gemenskap mellan grannarna. Den sociala kontrollen i grannsamverkansområden förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att bli upptäckt. 

 Därför fungerar grannsamverkan.

  • Utbildning. Utbildningen av kontaktombuden och polisens brottsförebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.
  • Social kontroll. När man känner varandra i området vet man också vem som inte bor där — mångas vaksamhet blir ett effektivt skydd.
  • Trygg miljö. När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka brottslingar.
  • Nätverket kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de boende.

Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan


I en intervjuundersökning med personer som begått inbrott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att sätta upp skyltar — det krävs att de boende i området är vaksamma.

 

 

Vid intresse, ändringar av kontaktperson eller övriga frågor: Kontakta Lokalpolisen i Järfälla

Tel 114 14.

Blanketter och mer information får du på polisstation  i Jakobsberg.


(Se öppettider och adresser i separat meny)