Hej och välkommen till sudoku-online!
Här kan du spela sudoko gratis och online eller diskutera i vårat sudokuforum.
 

SUDOKU

Så här fungerar spelet.
klicka på "NYTT SUDOKU" för att spela nytt Sudoku.

Hur man spelar Sudoku?
Varje tom ruta ska fyllas med en siffra mellan 1-9.
Varje rad, vågrät och lodrät, måste innehålla siffrorna 1-9.
Varje del innehållande nio rutor måste också innehålla siffrorna 1-9.
Ingen av siffrorna får förekomma mer än en gång per rad eller del.

CodePen - Javascript Sudoku Puzzle Generator