Gitarrackord


Ackord G#6add9

Ackord G#6add9

Ackord G#6add9
( x 11 10 10 11 11 )

Ackord G#6add9
Alternativ. 2
Ackord G#6add9 alternativ 2
( 4 3 3 3 4 4 )

 


Visa ackordet G#6add9 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)


Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Beskriver hur länge en viss vara ska grillas   ->