Gitarrackord


Specialackord för vänsterhänta eller ackord med en annan ton än grundtonen som baston

Tecknet "/" betyder at ackordets baston ska vara en annan än ackordets grundton. Till vänster om strecket anges ackordet, till höger bastonen. D/A innebär alltså D-dur med A i basen.
Ukeleleackord och funktion för att lägga till dom i dina texter   ->