Gitarrackord


Ackord Gm9 för gitarr. Variant 3

Ackord Gm9
Alternativ. 3
Ackord Gm9 alternativ 3
( 3 1 3 2 x x )

 


Visa ackordet Gm9 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->