Gitarrackord


Ackord Fdim

Ackord Fdim

Ackord Fdim
( x 8 9 10 9 x )

Ackord Fdim
Alternativ. 2
Ackord Fdim alternativ 2
( 1 2 3 1 x x )

 


Visa ackordet Fdim för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Generator för att koda Text i Standard URL-kods Format och vice versa.   ->