Gitarrackord


Ackord Dm9 för gitarr. Variant 4

Ackord Dm9
Alternativ. 4
Ackord Dm9 alternativ 4
( x x 0 2 1 0 )

 


Visa ackordet Dm9 för piano      

Välj en ackordtyp : (Färgning)

Välj ett ackord: (Välj sedan färgningar)


C
C#/Db
D
D#/Eb
E
F
F#/Gb
G
G#/Ab
A
A#/Bb
B

Visa för vänsterhänta
Denna kalkulator kan du använda för att hitta delay tids inställning till din gitarreffekt eko pedal..   ->