Kommentarer av ann-charlotte carlsson

?

Tider förändras nytt blir upptäckt, bättre eller sämre,. Men människor mår nog inte idag så bra,. Allt är maskiner nätverk och fart,. Var det bättre förr? Inte med allt, men med människor var det ändå bättre,. Då de gick ut för att finna varandra och inte bakom skärm sitta o skriva helt digitalt,. Medmänsklighet och glädje det behöver vi . 


ann-charlotte carlsson

Visa artikel


Yes

man skäms ju för å vara svensk numera. Instämmer med dig


ann-charlotte carlsson

Visa artikel