Akronym

Akronym (grekiska ακρος, akros, ytterst, och ονυμα, onyma, namn) eller initialförkortning är en förkortning bildad av begynnelsebokstäverna i flera ord eller ordled. Vissa anser att termen "akronym" endast skall användas för initialförkortningar vilka utläses som ord istället för att bokstaveras. Exempelvis är initialförkortningen Ikea definitivt en akronym, medan CD inte är en akronym enligt den snävare definitionen.

Ett exempel på en akronym är namnet "Gais" som kommer av begynnelsebokstäverna i det längre namnet "Göteborgs atlet- och idrottssällskap".

Andra exempel är:
ROM: Read-Only Memory
IBM: International Business Machines
RAM: Random Access Memory
SAAB: Svenska Aeroplan AktieBolaget
COPCO: Compagnie Pneumatique Commercial, sista delen av företagsnamnet Atlas Copco.
CD: Compact Disc

Vissa förkortningar innehåller mer än en av ordens begynnelsebokstäver, exempelvis "radar" (radio detection and ranging). Det är dock inte en akronym, utan ett teleskopord.

En rekursiv akronym är en komplex form av akronym, som innehåller bokstäver som är tagna från begynnelsebokstäverna i akronymen själv. Ett exempel från verksamheten för fri programvara är "GNU" som bildats av GNU's not UNIX, eller FRA som skämtsamt föreslagits yttydas FRA: Rekursiva Akronymen (i själva verket står förkortningen för Försvarets Radioanstalt).

Palindromordbok

Välkommen till Korsordshjälpens palindromordbok.
Här kan du söka i vår palindrom-databas genom att bläddra från
A till Ö eller skriva in ett par bokstäver i sökrutan för att hitta palindromer.

Sök efter palindromer som innehåller

Du är även välkommen till Korsordshjälpens korsordslexikon där du kan få hjälp att hitta ord till ditt korsord vare sig du löser korsord eller skapar korsord.

Palindromer från A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O

P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
(Klicka på en bokstav för att visa palindromerna)

Just nu har vi ca500 ord i vår palindromordbok.

 

Share to Facebook
Share to Twitter