Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: F#

C dim
C dim7
C -5
C 7-5
C 7-5aug5-9aug9
C 7aug11
C moll7-5
C 9aug11
C ø7
C# sus4
C# 6sus4
C# 7add11
C# maj7add11
C# maj7sus4
C# moll7add11
C# mollmaj7add11
C# 7sus4
C# 9sus4
C# maj9sus4
C# 11
C# maj11
C# moll11
C# mollmaj11
C# 13
D dur
D aug
D -5
D 6
D 6add9
D 7
D 7-5
D 7-5aug5-9aug9
D 7-9
D 7-9-13
D 7-10
D 7-10-13
D 7add11
D 7add13
D 7aug
D 7aug9
D 7aug-9
D 7aug11
D 7maj5
D maj7
D maj7add11
D maj7add13
D 9
D 9-13
D 9aug11
D add9
D maj9
D 11
D maj11
D 13
D maj13
D# moll
D# dim
D# dim7
D# moll6
D# moll6add9
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7-10
D# 7-10-13
D# 7aug9
D# moll7
D# moll7add11
D# moll7add13
D# moll7-5
D# moll7-9
D# moll7aug5
D# mollmaj7
D# mollmaj7add11
D# mollmaj7add13
D# moll9
D# molladd9
D# mollmaj9
D# moll11
D# mollmaj11
D# moll13
D# mollmaj13
D# ø7
E sus2
E 6add9
E moll6add9
E 9
E 9-13
E 9aug11
E 9sus4
E add9
E maj9
E moll9
E molladd9
E maj9sus4
E mollmaj9
E 11
E maj11
E moll11
E mollmaj11
E 13
E maj13
E moll13
E mollmaj13
F 7-5aug5-9aug9
F 7-9
F 7-9-13
F 7aug-9
F moll7-9
F# dur
F# moll
F# aug
F# dim
F# dim7
F# sus2
F# sus4
F# 5
F# -5
F# 6
F# 6add9
F# moll6
F# moll6add9
F# 6sus4
F# 7
F# 7-5
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7-9
F# 7-9-13
F# 7-10
F# 7-10-13
F# 7add11
F# 7add13
F# 7aug
F# 7aug9
F# 7aug-9
F# 7aug11
F# 7maj5
F# maj7
F# maj7add11
F# maj7add13
F# maj7sus4
F# moll7
F# moll7add11
F# moll7add13
F# moll7-5
F# moll7-9
F# moll7aug5
F# mollmaj7
F# mollmaj7add11
F# mollmaj7add13
F# 7sus4
F# 9
F# 9-13
F# 9aug11
F# 9sus4
F# add9
F# maj9
F# moll9
F# molladd9
F# maj9sus4
F# mollmaj9
F# 11
F# maj11
F# moll11
F# mollmaj11
F# 13
F# maj13
F# moll13
F# mollmaj13
F# ø7
G maj7
G maj7add11
G maj7add13
G maj7sus4
G mollmaj7
G mollmaj7add11
G mollmaj7add13
G maj9
G maj9sus4
G mollmaj9
G maj11
G mollmaj11
G maj13
G mollmaj13
G# 7
G# 7-5
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7-9
G# 7-9-13
G# 7-10
G# 7-10-13
G# 7add11
G# 7add13
G# 7aug
G# 7aug9
G# 7aug-9
G# 7aug11
G# 7maj5
G# moll7
G# moll7add11
G# moll7add13
G# moll7-5
G# moll7-9
G# moll7aug5
G# 7sus4
G# 9
G# 9-13
G# 9aug11
G# 9sus4
G# moll9
G# 11
G# moll11
G# 13
G# moll13
G# ø7
A dim7
A 6
A 6add9
A moll6
A moll6add9
A 6sus4
A 7add13
A maj7add13
A moll7add13
A mollmaj7add13
A 13
A maj13
A moll13
A mollmaj13
A# aug
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7-9-13
A# 7-10-13
A# 7aug
A# 7aug-9
A# 7maj5
A# moll7aug5
A# 9-13
B dur
B moll
B sus2
B sus4
B 5
B 6
B 6add9
B moll6
B moll6add9
B 6sus4
B 7
B 7-9
B 7-9-13
B 7-10
B 7-10-13
B 7add11
B 7add13
B 7aug9
B 7aug11
B maj7
B maj7add11
B maj7add13
B maj7sus4
B moll7
B moll7add11
B moll7add13
B moll7-9
B mollmaj7
B mollmaj7add11
B mollmaj7add13
B 7sus4
B 9
B 9-13
B 9aug11
B 9sus4
B add9
B maj9
B moll9
B molladd9
B maj9sus4
B mollmaj9
B 11
B maj11
B moll11
B mollmaj11
B 13
B maj13
B moll13
B mollmaj13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->