Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: E

C dur
C aug
C -5
C 6
C 6add9
C 7
C 7-5
C 7-5aug5-9aug9
C 7-9
C 7-9-13
C 7-10
C 7-10-13
C 7add11
C 7add13
C 7aug
C 7aug9
C 7aug-9
C 7aug11
C 7maj5
C maj7
C maj7add11
C maj7add13
C 9
C 9-13
C 9aug11
C add9
C maj9
C 11
C maj11
C 13
C maj13
C# moll
C# dim
C# dim7
C# moll6
C# moll6add9
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7-10
C# 7-10-13
C# 7aug9
C# moll7
C# moll7add11
C# moll7add13
C# moll7-5
C# moll7-9
C# moll7aug5
C# mollmaj7
C# mollmaj7add11
C# mollmaj7add13
C# moll9
C# molladd9
C# mollmaj9
C# moll11
C# mollmaj11
C# moll13
C# mollmaj13
C# ø7
D sus2
D 6add9
D moll6add9
D 9
D 9-13
D 9aug11
D 9sus4
D add9
D maj9
D moll9
D molladd9
D maj9sus4
D mollmaj9
D 11
D maj11
D moll11
D mollmaj11
D 13
D maj13
D moll13
D mollmaj13
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7-9
D# 7-9-13
D# 7aug-9
D# moll7-9
E dur
E moll
E aug
E dim
E dim7
E sus2
E sus4
E 5
E -5
E 6
E 6add9
E moll6
E moll6add9
E 6sus4
E 7
E 7-5
E 7-5aug5-9aug9
E 7-9
E 7-9-13
E 7-10
E 7-10-13
E 7add11
E 7add13
E 7aug
E 7aug9
E 7aug-9
E 7aug11
E 7maj5
E maj7
E maj7add11
E maj7add13
E maj7sus4
E moll7
E moll7add11
E moll7add13
E moll7-5
E moll7-9
E moll7aug5
E mollmaj7
E mollmaj7add11
E mollmaj7add13
E 7sus4
E 9
E 9-13
E 9aug11
E 9sus4
E add9
E maj9
E moll9
E molladd9
E maj9sus4
E mollmaj9
E 11
E maj11
E moll11
E mollmaj11
E 13
E maj13
E moll13
E mollmaj13
E ø7
F maj7
F maj7add11
F maj7add13
F maj7sus4
F mollmaj7
F mollmaj7add11
F mollmaj7add13
F maj9
F maj9sus4
F mollmaj9
F maj11
F mollmaj11
F maj13
F mollmaj13
F# 7
F# 7-5
F# 7-5aug5-9aug9
F# 7-9
F# 7-9-13
F# 7-10
F# 7-10-13
F# 7add11
F# 7add13
F# 7aug
F# 7aug9
F# 7aug-9
F# 7aug11
F# 7maj5
F# moll7
F# moll7add11
F# moll7add13
F# moll7-5
F# moll7-9
F# moll7aug5
F# 7sus4
F# 9
F# 9-13
F# 9aug11
F# 9sus4
F# moll9
F# 11
F# moll11
F# 13
F# moll13
F# ø7
G dim7
G 6
G 6add9
G moll6
G moll6add9
G 6sus4
G 7add13
G maj7add13
G moll7add13
G mollmaj7add13
G 13
G maj13
G moll13
G mollmaj13
G# aug
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7-9-13
G# 7-10-13
G# 7aug
G# 7aug-9
G# 7maj5
G# moll7aug5
G# 9-13
A dur
A moll
A sus2
A sus4
A 5
A 6
A 6add9
A moll6
A moll6add9
A 6sus4
A 7
A 7-9
A 7-9-13
A 7-10
A 7-10-13
A 7add11
A 7add13
A 7aug9
A 7aug11
A maj7
A maj7add11
A maj7add13
A maj7sus4
A moll7
A moll7add11
A moll7add13
A moll7-9
A mollmaj7
A mollmaj7add11
A mollmaj7add13
A 7sus4
A 9
A 9-13
A 9aug11
A 9sus4
A add9
A maj9
A moll9
A molladd9
A maj9sus4
A mollmaj9
A 11
A maj11
A moll11
A mollmaj11
A 13
A maj13
A moll13
A mollmaj13
A# dim
A# dim7
A# -5
A# 7-5
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7aug11
A# moll7-5
A# 9aug11
A# ø7
B sus4
B 6sus4
B 7add11
B maj7add11
B maj7sus4
B moll7add11
B mollmaj7add11
B 7sus4
B 9sus4
B maj9sus4
B 11
B maj11
B moll11
B mollmaj11
B 13
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->