Skalor


Sök ackord som innehåller vissa toner

Välj toner: (ackord som matchar visas nedan)

Visa ESS toner

Visar ackord som innehåller: B

C maj7
C maj7add11
C maj7add13
C maj7sus4
C mollmaj7
C mollmaj7add11
C mollmaj7add13
C maj9
C maj9sus4
C mollmaj9
C maj11
C mollmaj11
C maj13
C mollmaj13
C# 7
C# 7-5
C# 7-5aug5-9aug9
C# 7-9
C# 7-9-13
C# 7-10
C# 7-10-13
C# 7add11
C# 7add13
C# 7aug
C# 7aug9
C# 7aug-9
C# 7aug11
C# 7maj5
C# moll7
C# moll7add11
C# moll7add13
C# moll7-5
C# moll7-9
C# moll7aug5
C# 7sus4
C# 9
C# 9-13
C# 9aug11
C# 9sus4
C# moll9
C# 11
C# moll11
C# 13
C# moll13
C# ø7
D dim7
D 6
D 6add9
D moll6
D moll6add9
D 6sus4
D 7add13
D maj7add13
D moll7add13
D mollmaj7add13
D 13
D maj13
D moll13
D mollmaj13
D# aug
D# 7-5aug5-9aug9
D# 7-9-13
D# 7-10-13
D# 7aug
D# 7aug-9
D# 7maj5
D# moll7aug5
D# 9-13
E dur
E moll
E sus2
E sus4
E 5
E 6
E 6add9
E moll6
E moll6add9
E 6sus4
E 7
E 7-9
E 7-9-13
E 7-10
E 7-10-13
E 7add11
E 7add13
E 7aug9
E 7aug11
E maj7
E maj7add11
E maj7add13
E maj7sus4
E moll7
E moll7add11
E moll7add13
E moll7-9
E mollmaj7
E mollmaj7add11
E mollmaj7add13
E 7sus4
E 9
E 9-13
E 9aug11
E 9sus4
E add9
E maj9
E moll9
E molladd9
E maj9sus4
E mollmaj9
E 11
E maj11
E moll11
E mollmaj11
E 13
E maj13
E moll13
E mollmaj13
F dim
F dim7
F -5
F 7-5
F 7-5aug5-9aug9
F 7aug11
F moll7-5
F 9aug11
F ø7
F# sus4
F# 6sus4
F# 7add11
F# maj7add11
F# maj7sus4
F# moll7add11
F# mollmaj7add11
F# 7sus4
F# 9sus4
F# maj9sus4
F# 11
F# maj11
F# moll11
F# mollmaj11
F# 13
G dur
G aug
G -5
G 6
G 6add9
G 7
G 7-5
G 7-5aug5-9aug9
G 7-9
G 7-9-13
G 7-10
G 7-10-13
G 7add11
G 7add13
G 7aug
G 7aug9
G 7aug-9
G 7aug11
G 7maj5
G maj7
G maj7add11
G maj7add13
G 9
G 9-13
G 9aug11
G add9
G maj9
G 11
G maj11
G 13
G maj13
G# moll
G# dim
G# dim7
G# moll6
G# moll6add9
G# 7-5aug5-9aug9
G# 7-10
G# 7-10-13
G# 7aug9
G# moll7
G# moll7add11
G# moll7add13
G# moll7-5
G# moll7-9
G# moll7aug5
G# mollmaj7
G# mollmaj7add11
G# mollmaj7add13
G# moll9
G# molladd9
G# mollmaj9
G# moll11
G# mollmaj11
G# moll13
G# mollmaj13
G# ø7
A sus2
A 6add9
A moll6add9
A 9
A 9-13
A 9aug11
A 9sus4
A add9
A maj9
A moll9
A molladd9
A maj9sus4
A mollmaj9
A 11
A maj11
A moll11
A mollmaj11
A 13
A maj13
A moll13
A mollmaj13
A# 7-5aug5-9aug9
A# 7-9
A# 7-9-13
A# 7aug-9
A# moll7-9
B dur
B moll
B aug
B dim
B dim7
B sus2
B sus4
B 5
B -5
B 6
B 6add9
B moll6
B moll6add9
B 6sus4
B 7
B 7-5
B 7-5aug5-9aug9
B 7-9
B 7-9-13
B 7-10
B 7-10-13
B 7add11
B 7add13
B 7aug
B 7aug9
B 7aug-9
B 7aug11
B 7maj5
B maj7
B maj7add11
B maj7add13
B maj7sus4
B moll7
B moll7add11
B moll7add13
B moll7-5
B moll7-9
B moll7aug5
B mollmaj7
B mollmaj7add11
B mollmaj7add13
B 7sus4
B 9
B 9-13
B 9aug11
B 9sus4
B add9
B maj9
B moll9
B molladd9
B maj9sus4
B mollmaj9
B 11
B maj11
B moll11
B mollmaj11
B 13
B maj13
B moll13
B mollmaj13
B ø7
 
Här hittar du alla ackord till gitarr och piano   ->