www.OffertOnline.com -> 
.

 

Sedan november 2015 skriver jag tills vidare inte själv om aktier på internet annat än på denna sida. Observera att det naturligtvis ändå är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .Rekorddyrt (?) garage (över 8600 kr/kvm) i Byggpojken AB:s regi : WntResearch 


Nedan länkade vetenskapliga prekliniska studier - i förekommande fall med kliniska överlevnadsdata - är de mest relevanta för att bedöma Foxy-5 och dess möjligheter att bl a motverka metastasering hos bröstcancerpatienter. De stödjer direkt att Wnt-5a-signalering motverkar metastasering i bröstcancer, genom upp till 6 olika mekanismer, och därför logiskt nog att ett högt Wnt-5a-uttryck i primärtumören medför en ökad förväntad överlevnad i bröstcancer jämfört med ett lågt eller inget uttryck och detta enligt flera olika forskargruppers studier. 

Dessutom finns det annan forskning från vilken man kan dra slutsatsen att t ex de prekliniskt visade Wnt-5a-relaterade antimetastaserings-mekanismerna kan väntas i hög grad vara överförbara från möss till cancerpatienter eftersom både Wnt-5a-molekylen och Frizzled-receptorer är starkt konserverade mellan dessa arter liksom metastaseringens betydelsefulla EMT-process då cancerceller omvandlas från att vara epiteliala till mesenkymala dvs blir mer cancerstamcell-liknande och rörliga.

Det finns f ö en enorm mängd forskning om den avsevärt bredare Wnt-signaleringen i allmänhet än enbart om Wnt-5a i cancer, men eftersom Foxy-5 och Box-5 är designade att speciellt motverka metastasering i cancer genom att endast binda till Wnt-5a:s huvudreceptor Frizzled-5 och på så sätt agonisera respektive antagonisera Wnt-5a-signaleringen har sådan icke Wnt-5a-relaterad Wnt-forskning i praktiken ingen betydelse för att vägleda oss hur bra Foxy-5 och Box-5 kan motverka metastasering i cancer inkl i Foxy-5:s huvudindikationer bröst-, kolon- och prostatacancer. 

Mycket stor betydelse för förståelsen av Wnt-5a:s och Foxy-5:s roll i bröstcancer har alltså däremot de nedan länkade 20 studierna :

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0070890

----------------------------------------------- Tobii

Tobiis Q2-rapport 28 juli visade liksom Q1-rapporten att de två stora affärsområdena Tobii Dynavox och Tobii Pro utvecklas hyggligt med rimlig möjlighet att på sikt nå deras respektive tillväxt- och lönsamhetsmål. 
De höga tillväxtförväntningarna på Tobii på flera års sikt är dock fortfarande främst knutna till framtidsområdet Tobii Tech vilket lär bidraga till en fortsatt kraftig volatilitet i aktiekursen t ex triggat av framtida pressmeddelanden om Tobii Techs framsteg inom gaming, virtual reality etc och kursspekulationer på marknaden däremellan, innan detta intressanta affärsområdes utveckling kan spås med betydligt mindre osäkerhet än det kan nu. Dit kanske det dröjer några år. 
Jag tror fortfarande på Tobii som en bra placering sedd på minst 4-5 års sikt då Tobii Tech enligt huvudscenariot bör ha goda chanser att ha uppnått en kraftig volymtillväxt som mycket väl bidrar till en betydligt ökad vinsttillväxt på koncernnivå för Tobii.