www.OffertOnline.se -> 
.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .Tobii

Genombrott av Tobiis försäljning inom virtual reality kan väntas ske i slutet av 2018 och under 2019. Tobii Techs VD sa 9 januari 2018 att de har en extrem efterfrågan från ett mycket stort antal mycket stora OEM-kunder. 
Artikel om Tobii och VR, "Tobii's Poised For Big Wins In VR Eye Tracking"
ExpreS2ion Biotech Holding

ExpreS2ion Biotech Holdings memorandum avseende nyemissionen publicerades 7 februari. Det innehåller en hel del intressant ny information, t ex

" Enbart vår andel i AV001 är värderad till över 100 MSEK i dagsläget, vilket ger en indikation om de värdeskapande möjligheter som nu har öppnats för oss" 

- dvs ExpreS2ions andel i AdaptVacs första projekt i bröstcancer värderas av bolaget ungefär till eller mer än hela bolagets noterade marknadsvärde 7 feb inkl nyemissionsbeloppet. Därtill har de redan ett till hemligt projekt i liknande värdeklass. 
Vidare har bolaget nya offensiva mål som är återgivna i aktieanalysen länkad längre ned på denna sida. T ex vill man nå ett partneravtal om bröstcancerprojektet i AdaptVac inom ett år. Ett sådant kan bli väldigt lukrativt.

En artikel behandlar relativt ingående ExpreS2ions och AdaptVacs teknologiplattformar.
Den vetenskapliga artikeln om ExpreS2ions/AdaptVacs banbrytande HER2-projekt i bröstcancer är öppen i sin helhet för intresserade :
Observera t ex i introduktionen : 

" Monomeric proteins are generally weak immunogens
and simple subunit vaccines based on a soluble protein antigen in an adjuvant formulation have almost exclusively failed in clinical trials due to insufficient efficacy. In the context of anti-cancer vaccines multiple mechanisms moreover prevent induction of immune responses against self. Central T-cell tolerance prevent the egress of auto-reactive T cells from the thymus and the tumor environment imposes additional immune tolerogenic mechanisms to prevent induction of CD4+ T-helper cells."

Dvs enkla vacciner med proteiner eller peptider i lösning duger inte enligt all erfarenhet för att få ett starkt immunsvar (jfr RhoVacs RV001 som tyvärr använder peptider i lösning) riktat mot kroppsegna proteiner pga thymuskörtelns viktiga funktion att hindra att immunsystemet angriper egna vävnader.
MEN med AdaptVacs VLP-teknologi dvs virusliknande partiklar med tillfogade antigen kan detta gås runt och immunsystemet "luras" och fås att tillverka väldigt många antikroppar mot de presenterade antigenen som t ex HER2 !

"Contrary to monomeric proteins, surface of virus-like particles (VLPs) are highly immunogenic due to sharing key characteristics with live viruses."

Denna generella mycket viktiga fördel hos AdaptVacs VLP-teknologiplattform bör locka stora läkemedelsbolag till samarbete/avtal/uppköp.