AnalysavsnittPresentationen av Foxy-5-projektet som CSO Tommy Andersson höll 22 mars 2017 https://wonderland.videosync.fi/2017-03-22-wnt-research?seek=0

Den riskvägda målkursen avseende enbart WntResearchs Foxy-5-projekt är 620-992 kr per aktie 2017 i min analys (Box-5 i preklinisk fas ingår inte i värderingen) givet att ett exit-avtal i någon form uppnås senast 2017 så att värdeskapande finansiering fås för Foxy-5 i de tre huvudindikationerna.