Analysavsnitt


Den riskvägda målkursen avseende enbart WntResearchs Foxy-5-projekt är 595 - 953 kr per aktie 2017 i min analys (Box-5 i preklinisk fas ingår inte i värderingen) givet att ett exit-avtal i någon form uppnås senast 2017 så att värdeskapande finansiering fås för Fas II-studier i de tre huvudindikationerna.