Jämförelse Foxy-5 och Wnt-5a

Gör Foxy-5 och Wnt-5a samma sak ?

Följande Foxy-5-resultat in vitro och in vivo matchas av motsvarande Wnt-5a-resultat, vilket visar att Foxy-5 i dessa fall kan göra kvalitativt sett samma sak som Wnt-5a, vilket är mycket viktigt med tanke på den i cancersammanhang kanske unika kliniska återkopplingen för kraftigt ökad överlevnad som Wnt-5a har på långt över 2000 patienter i bröst-, kolon- och prostatacancer för vilka ett högt uttryck av Wnt-5a i primärtumören är visat kopplat till storleksordningen 2-8 års längre snittöverlevnad,medianöverlevnad eller återfallsfri medianöverlevnad än lågt eller inget uttryck av Wnt-5a. 

Fas Ib-studien visar enligt PM 24 nov att Foxy-5 har gett biologisk effekt på relevanta genuttryck och för Wnt-5a är det visat att det höjer överlevnaden kraftigt enligt ovan i de tre huvudindikationerna jämfört med om Wnt-5a är lågt eller saknas. Så eftersom Foxy-5 efter de förändrade genuttrycken i Fas Ib-studien kan väntas göra något liknande är succé mycket nära nu.

Men det torde dessutom räcka om Foxy-5 förlänger överlevnaden med "endast" storleksordningen 0.5-1 år i någon eller några av de tre huvudindikationerna för succé (rimligen större än Avastin med dess måttliga 1-3 månaders överlevnadseffekt och diverse biverkningar) så det ser fantastiskt lovande ut...


IN VITRO-STUDIER 

Foxy-5-indikationer :

HB2-bröstceller med eliminerat Wnt-5a : antimigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

4T1 musbröstcancerceller : antimigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

4T1 musbröstcancerceller : antiinvasionseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

MDA-MB-231 bröstcancerceller ER-positiva : antiinvasionseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

MDA-MB-231 bröstcancerceller ER-negativa :antiinvasionseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

MDA-MB-231 bröstcancerceller : antimigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

MDA-MB-231 bröstcancerceller med tillsatt laktat : antimigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

MDA-MB-468 bröstcancerceller : antimigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

MDA-MB-468 bröstcancerceller med tillsatt laktat : antimigreringseffekt av både  Foxy-5 och Wnt-5a

MD-MB-268 bröstcancerceller : uppreglering av 15-PGDH av både Foxy-5 och Wnt-5a

22Rv1 prostatacancerceller : antiinvasionseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a 

DU145 prostatacancerceller : antiinvasionseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

HT-29 koloncancerceller : uppreglering av 15-PGDH av både Foxy-5 och Wnt-5a

HT-29 koloncancerceller : nedreglering av betacatenin av både Foxy-5 och Wnt-5a

Caco-2 koloncancerceller : uppreglering av 15-PGDH av både Foxy-5 och Wnt-5a

Caco-2 koloncancerceller : nedreglering av betacatenin av både Foxy-5 och Wnt-5a

-----------------


Box-5-indikationer :


Malignt melanom A-2058-celler : promigreringseffekt av både Foxy-5 och WNT-5a 

Oral cancer SCC9-celler : promigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5a

Oral cancer SCC25-celler : promigreringseffekt av både Foxy-5 och Wnt-5aIN VIVO-STUDIER 

Foxy-5-indikationer :

Musbröstcancer-modeller med 4T1-celler men olika modeller : stark antimetastaseringseffekt av både Foxy-5 och (enligt extern studie) Wnt-5a

Musprostatacancer-modeller dock olika och med olika celltyper : stark antimetastaseringseffekt av både Foxy-5 och (enligt extern studie) Wnt-5a


OBS : 

Om Wnt-5a enligt andra in vitro-studier har någon negativ effektkomponent i någon av de tre huvudindikationerna via en annan receptor än Frizzled-5 trots den kraftiga överlevnadseffekten totalt sett enligt ovan visad på långt över 2000 patienter i de tre huvudindikationerna, så ökar egentligen det Foxy-5:s förväntade gynnsamma effekt jämfört med Wnt-5a, allt annat lika, eftersom Foxy-5 sannolikt enbart binder till Frizzled-5 vilket är förknippat med gynnsam antimetastaseringseffekt enligt prekliniska studier i de tre huvudindikationerna. Foxy-5 designades för att speciellt efterlikna Wnt-5a:s antimetastaseringseffekt i form av motverkan av de aktuella cancercellernas migrering och invasion.
Externa in vitro-studier visar dessutom att Wnt-5a kan ha en negativ mekanistisk effekt i de tre huvudindikationerna när signaleringen sker genom dess bindning till en annan receptor, Frizzled-2 och i bröstcancer Ror2 och i koloncancer Frizzled-7 vilka Foxy-5 sannolikt inte binder till. Foxy-5 skulle därför eventuellt t o m kunna ha en bättre mekanistisk antimetastaseringseffekt än Wnt-5a i de tre huvudindikationerna, även om Foxy-5 å andra sidan sannolikt inte signalerar via Frizzled-3 och RYK genom vilka det i bröstcancer kan uppstå gynnsamma mekanistiska effekter av Wnt-5a.