www.OffertOnline.se -> 
.

 

Observera att det naturligtvis är tillåtet för den som så önskar att på sedvanligt sätt citera valda textavsnitt om aktier härifrån och t ex publicera alstren på aktieforum med angivande av källan t ex www.loparn.com .Tobii


Genombrott av Tobiis försäljning inom virtual reality kan väntas ske i slutet av 2018 och under 2019. Tobii Techs VD sa 9 januari 2018 att de har en extrem efterfrågan från ett mycket stort antal mycket stora OEM-kunder. 
Artikel om Tobii och VR, "Tobii's Poised For Big Wins In VR Eye Tracking".ExpreS2ion Biotech Holding


Intervju med VD i ExpreS2ion.
"Vi förväntar oss att se de första partner och avtal kring AdaptVacs teknologi och/eller projekt och vi förväntar oss även att identifiera ny teknologi med synergi till vår egen plattform, som ska kunna styrka vår position och öka vår andel i partnerprojekt."

Ett avtal om ExpreS2ion/AdaptVacs banbrytande VLP-teknologi har potential att generera miljardvärden eftersom de affärer som har gjorts avseende projekt inom enbart immunterapier inom cancer i tidig fas, inkl preklinisk fas, enbart i upfront kan uppgå till miljardbelopp som denna artikel visar, och VLP-plattformen är dessutom tillämpbar även inom andra indikationer :  

Ett webinar hölls 14 mars med AdaptVacs VD (tillika CSO i ExpreS2ion) och CSO om bl a HER2-VLP-vaccinet


ExpreS2ions CSO och tillika VD i AdaptVac presenterade deras VLP-teknologi och HER2-projektet i bröstcancer 7 mars under ISBiotech-konferensen  i USA.
"HER2 Cancer Vaccine Optimization by Combining Drosophila S2
Insect Cell Manufacturing with a Novel VLP-Display Technology"

ExpreS2ion Biotech Holdings memorandum avseende nyemissionen publicerades 7 februari. Det innehöll en hel del intressant ny information, t ex.

" Enbart vår andel i AV001 är värderad till över 100 MSEK i dagsläget, vilket ger en indikation om de värdeskapande möjligheter som nu har öppnats för oss" 

- dvs ExpreS2ions andel i AdaptVacs första projekt i bröstcancer värderas av bolaget ungefär till eller mer än hela bolagets noterade marknadsvärde 7 feb inkl nyemissionsbeloppet. Därtill har de redan ett till hemligt projekt i liknande värdeklass. 
Vidare har bolaget nya offensiva mål som är återgivna i aktieanalysen länkad längre ned på denna sida. T ex vill man nå ett partneravtal om bröstcancerprojektet i AdaptVac inom ett år. Ett sådant kan bli väldigt lukrativt.

Den vetenskapliga artikeln om ExpreS2ions/AdaptVacs HER2-projekt i bröstcancer är öppen i sin helhet för intresserade :
Observera t ex i introduktionen : 

" Monomeric proteins are generally weak immunogens
and simple subunit vaccines based on a soluble protein antigen in an adjuvant formulation have almost exclusively failed in clinical trials due to insufficient efficacy. In the context of anti-cancer vaccines multiple mechanisms moreover prevent induction of immune responses against self. Central T-cell tolerance prevent the egress of auto-reactive T cells from the thymus and the tumor environment imposes additional immune tolerogenic mechanisms to prevent induction of CD4+ T-helper cells."

Dvs enkla vacciner med proteiner eller peptider i lösning duger inte enligt all erfarenhet för att få ett starkt immunsvar (jfr RhoVacs RV001 som tyvärr använder peptider i lösning) riktat mot kroppsegna proteiner pga thymuskörtelns viktiga funktion att hindra att immunsystemet angriper egna vävnader.
MEN med AdaptVacs VLP-teknologi dvs virusliknande partiklar där varje VLP har ett mycket stort antal tillfogade antigen kan detta gås runt och immunsystemet "luras" och fås att tillverka  väldigt många antikroppar mot de presenterade antigenen som t ex HER2 !

"Contrary to monomeric proteins, surface of virus-like particles (VLPs) are highly immunogenic due to sharing key characteristics with live viruses."

Denna generella mycket viktiga fördel hos AdaptVacs VLP-teknologiplattform bör locka stora läkemedelsbolag till samarbete/avtal/uppköp.