Omvandla Byte till Kilobyte - Byte till Megabyte - Byte till Gigabyte

Byte Kilobyte Megabyte Gigabyte

1 Byte = 8 Bit
1 Kilobyte = 1024 Bytes
1 Megabyte = 1048576 Bytes
1 Gigabyte = 1073741824 Bytes

 

 www.OffertOnline.com -> 
En megabyte (skrivs MB) är tusen kilobyte eller en miljon bytes. Det finns också ännu större enheter, som tabellen här visar:

enhet: byte kilobyte megabyte gigabyte terabyte
förkortas: B kB MB GB TB
storlek: 1 1.000
(tusen)
1.000.000
(miljon)
1.000.000.000
(miljard)
1.000.000.000.000
(biljon)

Enhet Matematiskt Datatekniskt
1 byte 1 byte 1 byte
1 kB
(1 kilobyte)
1.000 bytes 1.024 bytes (210)
1 MB
(1 megabyte)
1.000.000 bytes 1.048.576 bytes (220)